Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité

Souhrn

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

V případě požadavku smazat váš účet nám napište prostřednictvím kontaktního formuláře – vaše žádost bude neprodleně vyřízena!

Ochrana osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů zveřejňuje postupy pro ochranu osobních údajů (adresa webových stránek). Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromážděné touto stránkou. Oznámí vám následující informace:

 1. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány od vás prostřednictvím webových stránek, jak jsou používány a s kým mohou být sdíleny.
 2. Jaké možnosti máte k dispozici ohledně využití vašich dat.
 3. Bezpečnostní postupy zavedené k ochraně zneužití vašich informací.
 4. Jak můžete opravit jakékoli nepřesnosti informací.
 5. Sběr, použití a sdílení informací.

Jsme výhradní vlastníci informací shromážděných na těchto stránkách. Máme pouze přístup k informacím, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím e-mailu nebo jiného přímého kontaktu. Tyto informace nebudeme prodávat ani pronajmout nikomu.

Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám odpověděli na důvod, proč jste nás kontaktovali. Vaše údaje nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, kromě případů, kdy je potřeba, abychom vyhověli vaší žádosti, např. odeslat objednávku.

Pokud nás výslovně  nepožádáte neodesílat, můžeme vás v budoucnu kontaktovat e-mailem, abychom vám sdělili o speciálních nabídkách, nových produktech nebo službách nebo o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů.

Váš přístup k informacím a jejich kontrola

Můžete se kdykoli odhlásit od jakýchkoli budoucích kontaktů od nás. Můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla uvedeného na našich webových stránkách:

 • Podívejte se, jaké údaje máme o vás, pokud existují.
 • Změňte / opravte všechna data, která máme o vás.
 • Smažeme Vám data, která máme o vás.
 • Vyjádřete veškeré obavy, které máte ohledně používání vašich dat.

Bezpečnost

Přijímáme bezpečnostní opatření k ochraně vašich informací. Když zadáváte citlivé informace prostřednictvím webových stránek, vaše informace jsou chráněny jak online, tak i offline

Kdekoli shromažďujeme citlivé informace (například údaje o kreditní kartě), jsou tyto informace šifrovány a předány nám bezpečným způsobem. Tuto možnost můžete ověřit vyhledáním ikony zámku v adresním řádku a hledáním „https“ na začátku adresy webové stránky.

Zatímco používáme šifrování k ochraně citlivých informací přenášených online, chráníme vaše informace i offline. Pouze Zaměstnanci, kteří potřebují informace k provádění určité zakázky (například fakturaci nebo službám zákazníkům), májí přístup k osobně identifikovatelným informacím. Počítače/ servery, ve kterých ukládáme osobní identifikační údaje, jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Pokud máte pocit, že nedodržujeme tyto zásady ochrany osobních údajů, měli byste nás kontaktovat okamžitě telefonicky na +420 736 724 683 nebo e-mailem nextwds@nextwds.com.webx.d2.cz.


Účel politiky ochrany osobních údajů.

nextwds.com zastoupené Vladislavem Polákem je společnost pracující s WordPress šablonamí a pluginy, což znamená, že budeme vytvářet webový software pro naše klienty. Lidé, kteří provozují své webové stránky od nás si mohou zakoupit naše motivy a pluginy, které jim pomohou při vytváření těchto webových stránek. Naše motivy jsou předem vytvořené šablony, které mění způsob, jak vypadá web, zatímco pluginy přidávají nějakou funkcionalitu.

Snažíme se respektovat a chránit práva na ochranu osobních údajů klientů a jejich koncových uživatelů a vytvořili jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste si uvědomili, jak vaše osobní údaje budou (a nebudou) používány námi. Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o našich zásadách a postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací, které obdržíme od klientů, koncových uživatelů, kteří stahují a používají webové stránky vytvořené pro klienty („koncové uživatelé“) nebo návštěvníky, kteří prostě procházejí stránkou.

Koncoví uživatelé našich klientů mohou požádat  klienty, aby jim poskytli další informace, včetně vašich osobních údajů a dalších informací, které budou využívány a sdíleny v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů a důvěrnosti a my shromažďujeme a sdílíme informace týkající se interakcí mezi koncovými uživateli příslušného klienta. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů pro klienty. Nejsme zodpovědní za používání vašich informací jakýmikoliv Klientem a odmítáme jakoukoli odpovědnost, která s nimi souvisí.

Tím, že používáte službu nebo ji získáte jakýmkoli způsobem, potvrzujete, že akceptujete postupy a zásady popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a tímto souhlasíte, že shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše informace následujícími způsoby.

Nezapomeňte, že vaše používání služby je vždy předmětem Smluvních podmínek .

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Oznamujeme vám veškeré podstatné změny zveřejněním nových zásad ochrany soukromí na webu. Doporučujeme, abyste pravidelně konzultovali s těmito zásadami o všech změnách.

Kdo jsme

Vladislav Polák  je OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) a provozuje web nextwds.com a může provozovat i jiné webové stránky. Toto je politika Vladislava Poláka, která respektuje vaše soukromí ohledně veškerých informací, které můžeme shromažďovat při provozu našich webových stránek.

NEXTWDS.COM 
Zastoupená: Vladislavem Polákem
IČO: 61197424

Adresa:
Vladislav Polák
Sídliště 785
543 71 Hostinné
email:
nextwds@nextwds.com.webx.d2.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Návštěvníci webových stránek

Stejně jako většina provozovatelů webových stránek Vladislav Polák shromažďuje informace o tom, jaké typy prohlížečů a serverů obvykle zpřístupňují, jako je typ prohlížeče, jazyková preference, odkazující stránka a datum a čas každé žádosti návštěvníka. Vladislav Polák má za cíl shromažďovat neosobní informace, aby lépe pochopil, jak návštěvníci Vladislava Poláka používají své webové stránky. Čas od času může Vladislav Polák v souhrnu zveřejňovat neosobní informace, např. Zveřejněním zprávy o trendech v používání svých webových stránek.

Vladislav Polák také shromažďuje potenciálně osobní identifikační informace, jako jsou adresy IP (Internet Protocol) pro přihlášené uživatele a pro uživatele, kteří nechávají komentáře na blogy / weby nextwds.com. Vladislav Polák odhaluje pouze přihlášené adresy IP uživatelů a komentátorů za stejných okolností, které používá, a zveřejňuje informace o identifikaci osob, jak je popsáno níže, s výjimkou toho, že adresy IP a e-mailové adresy jsou zveřejněny a zveřejněny administrátorům blogu / webu, kde komentář byl ponechán.

Shromažďování osobních identifikačních údajů

Někteří návštěvníci internetových stránek Vladislava Poláka se rozhodli komunikovat s Vladislavem Polákem způsobem, který vyžaduje, aby Vladislav Polák získal osobní identifikační údaje. Množství a druh informací, které Vladislav Polák shromáždí, závisí na povaze interakce. Například žádáme návštěvníky, kteří se přihlásí na adrese nextwds.com, aby poskytli uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Ti, kteří se účastní transakcí s Vladislavem Polákem, jsou požádáni, aby poskytli další informace, včetně případných osobních a finančních informací požadovaných pro zpracování těchto transakcí. V každém případě Vladislav Polak shromažďuje takové informace pouze tehdy, je-li to nezbytné nebo vhodné pro splnění účelu interakce návštěvníka s Vladislavem Polákem. Vladislav Polák nezveřejňuje informace o osobním určení, které nejsou uvedeny níže. Návštěvníci mohou vždy odmítnout poskytnutí osobně identifikujících informací s upozorněním, že jim může zabráněno v tom, aby se zapojili do určitých aktivit týkajících se webových stránek.

V různých časových intervalech můžete být požádáni o poskytnutí informací, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo nebo jiné informace. Shromažďované informace jsou často definovány jako anonymní nebo osobní identifikace:

Tyto informace uchováváme po přiměřenou dobu v souvislosti s probíhajícím obchodem s námi. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobně identifikovatelných údajů.

Osobně identifikovatelné informace se týkají informací, které nám konkrétně říkají, kdo jste, například vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Stahování informací nebo přihlášení může společnosti umožnit „rozpoznat“, že nám umožníte personalizovat službu pro vás.

Pokud u nás budete nakupovat, vyžádáme si od vás informace jako jsou vaše jméno, fakturační adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, kreditní karta/platební údaje a také volitelné informace o vašem účtu jako jsou uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou použity k účelům jako např.:

 • Zaslat informace o vašem účtu a objednávce
 • Odpovědět na vaše požadavky včetně vrácení peněz a reklamací
 • Zpracovat platbu a předejít podvodům
 • Nastavit váš účet v našem obchodě
 • Dodržujte veškeré právní předpisy, které máme, například výpočet daní
 • Zlepšete nabídku našich obchodů
 • Zasílat marketingové zprávy v případě, že se je rozhodnete odebírat.

Pokud vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, email a telefonní číslo, které budou použity v budoucnu pro vyplnění stránky pokladny.

Vaše informace obykle ukládáme po dobu, po kterou je používáme k účelům, pro které byly vyžádány a poté již není právně nutné je uchovávat. Kupříkladu informace o objednávce uchováváme po dobu XXX let kvůli daňovým a účetním účelům. Tyto informace obsahují vaše jméno, email, fakturační a doručovací adresu.

Budeme rovněž uchovávat komentáře či recenze, pokud se je rozhodnete zveřejnit.

Anonymní informace

Stejně jako u většiny webových stránek shromažďujeme automaticky určité informace (např. Mobilní operátor, operační systém atd.) A ukládáme je do souborů protokolu. Používáme tyto informace, které neidentifikují jednotlivé uživatele, analyzovat trendy, spravovat webové stránky, sledovat pohyby uživatelů na webu a shromažďovat demografické informace o naší uživatelské základně jako celku. Některé z těchto automaticky sbíraných dat můžeme spojit s některými osobně identifikovatelnými informacemi.

Anonymní informace se vztahují k informacím, které nemohou být vráceny konkrétnímu jednotlivci. Například možná víme, že tisíce lidí navštívilo tyto zásady ochrany osobních údajů, ale nemusíme nutně znát jejich jména, kde žijí, ani datum jejich narození. To, co shromažďujeme z takových návštěv, představuje anonymní informace. Nemusíte nám poskytovat žádné osobní údaje. Někteří jednotlivci, kteří přistupují k našim službám, odmítají využívat personalizační funkce, které jim jsou k dispozici, a proto jsou pro nás anonymní a jediné údaje, které o nich shromažďujeme, jsou anonymní informace.

Agregovaná statistika

Vladislav Polák může shromažďovat statistiky o chování návštěvníků na svých webových stránkách. Vladislav Polák může tyto informace veřejně zobrazit nebo je poskytnout ostatním. Vladislav Polák však nezveřejňuje informace o identifikaci osob, které jsou uvedeny níže.

Ochrana určitých osobních identifikačních údajů

Vladislav Polák zveřejňuje potenciálně osobně identifikující a osobní identifikační údaje pouze pro zaměstnance, dodavatele a přidružené organizace, které (i) potřebují znát tyto informace za účelem jejich zpracování na účet Vladislava Poláka nebo poskytovat služby dostupné na webových stránkách Vladislava Poláka , a (ii) kteří se dohodli, že ji nezveřejní jiným osobám. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací mohou být umístěni mimo vaši domovskou zemi; pomocí webových stránek Vladislava Polaka souhlasíte s předáváním takových informací. Vladislav Polák nebude nikomu pronajímat ani prodávat potenciálně osobní identifikační a osobní identifikační údaje. Vedle svých zaměstnanců, smluvních partnerů a přidružených organizací, jak je popsáno výše, Vladislav Polák odhaluje potenciálně osobně identifikující a osobně identifikující informace pouze v reakci na předvolání, soudní příkaz nebo jinou žádost vlády, nebo když Vladislav Polák věří v dobré víře, že zveřejnění je přiměřeně nutné k ochraně majetku nebo práv Vladislava Poláka, třetích stran nebo široké veřejnosti. Pokud jste registrovaným uživatelem webových stránek Vladislava Poláka a uvedli jste svou e-mailovou adresu, může vám Vladislav Polák občas poslat e-mail, který vám poví nové funkce, požádá o vaši zpětnou vazbu nebo vás pouze informuje o tom, co se děje s Vladislavem Polákem a jeho produktů. Pokud nám pošlete žádost (například prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím některého z našich mechanismů zpětné vazby), vyhrazujeme si právo publikovat ji, abychom vám pomohli vyjasnit nebo reagovat na Vaši žádost nebo abychom nám pomohli podpořit ostatní uživatele. Vladislav Polák přijímá veškerá opatření přiměřeně nezbytná k ochraně před neoprávněným přístupem, použitím, změnami nebo zničením potenciálně osobně identifikujících a osobně identifikujících informací.

Pokud jste klientem, při registraci u nás prostřednictvím webových stránek vás budeme požádat o některé osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, název společnosti, e-mailová adresa, fakturační adresa a informace o kreditní kartě. Tyto informace o osobě, které lze identifikovat, můžete přezkoumat a aktualizovat ve svém profilu přihlášením a úpravou takových informací na hlavním panelu.

Můžete požádat o vymazání všech vašich informací  z našich serverů pomocí formuláře žádosti o smazání online.

Můžete požádat o kopii vašich osobních údajů pomocí formuláře žádosti o informace online.

Vzhledem k povaze služby, s výjimkou pomoci klientům s určitými omezenými technickými problémy nebo jinak zákonně nuceným, nebudeme přistupovat k žádnému obsahu, který nahrajete do služby.

Abyste mohli využívat některé funkce této služby, může vás (koncový uživatel) někdy ze strany klienta požádat o poskytnutí určitých osobních a jiných informací. Můžeme také ukládat jakýkoli obsah, který nahrajete nebo poskytnete službě, abychom vám zpřístupnili funkce a funkčnost služby.

Některé osobní údaje mohou být poskytnuty také zprostředkovatelům a třetím stranám, které nám pomáhají s touto službou, avšak tyto informace mohou nikomu nepoužívat jinak, než abychom nám pomohli při poskytování služby. Pokud však nestanovíme jinak v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebudeme pronajímat ani prodávat vaše Osobně identifikovatelné informace třetím osobám.

Pokud se rozhodnete povolit, aby webové stránky shromažďovaly vaše údaje o poloze, mohou být tato data o poloze k dispozici příslušnému klientovi. Navíc máte-li účet s Facebookem, Twitterem, Google+, LinkedIn, Foursquare nebo jinými podobnými webovými stránkami (každá z nich je „sociální síť“), vaše identita sociální sítě, včetně vašeho veřejného obrázku, může být spojena s vašimi údaji o poloze. Pokud pošlete požadavek „Nesledovat“ prostřednictvím vašeho webového prohlížeče, můžeme stále shromažďovat a používat vaše data procházení, abychom zlepšili zabezpečení, poskytli naši službu a generovali statistiky přehledů, ale obecně nebudeme sledovat jiné webové stránky, které byste mohli navštěvovat.

Společnost nextwds.com ()Vladislav Polák. je vlastníkem a správcem údajů získaných prostřednictvím služby.

PayPal

Pokud se rozhodnete použít PayPal k dokončení a platbě za Vaši objednávku, poskytnete své číslo kreditní karty přímo do PayPalu. Zásady ochrany osobních údajů služby PayPal se budou vztahovat na informace, které poskytnete na webových stránkách PayPal.

Intercom

Pokud komunikujeme s našimi zákazníky pomocí kombinace e-mailu a živého rozhovoru. Tato komunikace je usnadněna prostřednictvím Intercom.com. Historie rozhovorů jsou uložena na jejich serveru. Další informace, včetně uživatelského jména a e-mailové adresy, jsou poskytovány Intercomu při registraci. To nám umožňuje najít si svůj účet, když s vámi komunikujeme, což je nezbytné pro to, abychom mohli zákazníkům poskytovat prodejní, fakturační a technickou podporu.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Veškérý obsah na této webové stránce (video, fotografie, texty) podléhají autorským právům a zákonům České Republiky. Jakékoliv stahování, kopírování nebo prodávaní obsahu je striktně zakázáno, pokud není výslovně povoleno Vladislavem Polákem.

Kontaktní formuláře  – Cookies

Pokud ponecháte komentář na našich stránkách, můžete se přihlásit do ukládání vašeho jména, e-mailové adresy a webových stránek v cookies. Ty jsou pro vaše pohodlí, takže nemusíte vyplňovat vaše údaje znovu, když necháte další komentář. Tyto soubory cookie budou trvat jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasný soubor cookie a určíme, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče je odmítnut.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a možností zobrazení na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie trvají dva dny a soubory cookie na obrazovce trvají jeden rok. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, budou přihlašovací soubory cookie odebrány.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, v prohlížeči se uloží další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Platnost vyprší po 1 dni.

Cookies

Soubor cookie je řetězec informací, které webové stránky ukládají v počítači návštěvníka, a prohlížeč návštěvníků poskytuje webové stránce pokaždé, když se návštěvník vrátí. Vladislav Polák používá cookies, aby Vladislav Polák mohl identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich využití webových stránek Vladislava Poláka a jejich preferencí pro přístup k webovým stránkám. Návštěvníci Vladislava Poláka, kteří nechtějí umístit cookies do svých počítačů, by měli nastavit prohlížeče, aby odmítli soubory cookie před použitím webových stránek Vladislava Poláka, s nevýhodou, že některé funkce webových stránek Vladislava Poláka nemusí správně fungovat bez pomoci souborů cookie.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Cookies a technologie sledování

Obecné použití

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, sledovací pixely a související technologie. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou našimi platformami a jsou uloženy v zařízení. Na našich webových stránkách se používají cookies, které jsme vytvořili u nás nebo cookies třetích stran pro různé účely, včetně webových stránek pro provozování a personalizaci. Také soubory cookie mohou být také použity ke sledování, jakým způsobem stránky používáte k cílení reklam na vás na jiných webech. Další informace o těchto třetích stranách si můžete přečíst na našich Pokynech pro sledování.

Třetí strany

Na našich webových stránkách používáme různé služby třetích stran. Pomocí těchto webových stránek mohou tyto služby umístit do prohlížeče návštěvníků anonymní soubory cookie a mohou posílat své soubory cookie do souboru cookie návštěvníka. Mezi tyto služby patří mimo jiné: Google, Facebook, Twitter, Adroll, MailChimp, Sucuri, Intercom a další sociální sítě, reklamní agentury, bezpečnostní firewally, analytické společnosti a poskytovatelé služeb. Tyto služby mohou rovněž shromažďovat a používat anonymní identifikátory, jako je IP adresa, HTTP Referrer, jedinečný identifikátor zařízení a další neidentifikovatelné informace a protokoly serveru. Neřídíme používání těchto technologií. Další informace naleznete zde.

Můžete se odhlásit ze souborů cookie společnosti Google pomocí nastavení reklamy. Můžete také použít stránku pro odhlášení z Iniciativy síťové inzerce, abyste mohli některé cookies třetích stran zrušit.

Obchodní převody

Pokud by byl Vladislav Polák, nebo v podstatě veškerý jeho majetek, získal, nebo v nepravděpodobném případě, že Vladislav Polák vystoupí z podnikání nebo vstoupí do konkurzu, informace o uživateli by byly jedním z aktiv, které jsou převedeny nebo získány třetí stranou. Berete na vědomí, že takové převody mohou nastat a že jakýkoli nabyvatel společnosti Vladislava Poláka může nadále používat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Reklamy

Reklamy, které se zobrazují na našich webových stránkách, mohou být uživatelům doručovány prostřednictvím reklamních partnerů, kteří mohou nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují, aby reklamní server rozpoznal váš počítač pokaždé, když vám pošle inzerát online, aby shromažďoval informace o vás nebo ostatních, kteří váš počítač používají. Tyto informace umožňují inzertním sítím mimo jiné poskytovat cílené reklamy, o kterých se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat. Tyto zásady ochrany osobních údajů pokrývají používání souborů cookie uživatelem Vladislavem Polákem a nezahrnuje používání cookies jakýmkoli inzerentem.

Zásady ochrany osobních údajů – Změny

Přestože většina změn pravděpodobně bude menší, Vladislav Polák může z času na čas změnit jeho Zásady ochrany osobních údajů a je ve výhradním uvážení Vladislava Polák. Vladislav Polák povzbuzuje návštěvníky, aby častěji kontrolovali tuto stránku o všech změnách v Zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte účet nextwds.com, můžete také dostat upozornění, které vás informuje o těchto změnách. Vaše další používání těchto stránek po změně této Zásady ochrany osobních údajů bude znamenat, že jste takovou změnu přijali.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika, Reklama, Mapy

Využíváme služeb společnosti Google a jejich pluginů pro WordPress.

Ochrana osobních údajů pro služby a aplikace vydané společnosti Google.

Chceme, abyste věděli, jaké typy informací shromažďujeme, když naše služby používáte.

Např: Google Analytics, Google Adwords, Google Search, Google Maps a Informace o vaší poloze.

Více ZDE:

Google – Ochrana soukromí a smluvní podmínky

Žádné informace shromážděné od dětí.

Nikdy nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje o dětech mladších 13 let. Pokud budeme mít skutečné vědomosti, že shromáždili osobní údaje o dítěti mladším než 13 let, budou tyto informace okamžitě odstraněny z jakéhokoli přístupu.

 

S kým sdílíme vaše údaje

Obecné použití

Pro naše klienty využíváme osobní informace zejména k poskytování služeb a kontaktuje naše klienty s ohledem na činnosti účtu, novou verzi a nabídku produktů nebo jiné informace týkající se služeb.

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo vyplněním registračního formuláře, můžeme uchovávat záznamy o vašich kontaktních informacích a korespondenci a mohou použít vaši e-mailovou adresu a veškeré informace, které nám poskytnete ve vaší zprávě, abychom vám odpověděli . Kromě toho můžeme použít výše popsané osobní informace k zasílání informací o této službě. Pokud se rozhodnete kdykoli, že od nás již nebudete chtít obdržet takové informace nebo sdělení, napište nám na nextwds@nextwds.com.webx.d2.cz a požádejte o jeho odstranění z našeho seznamu.

Náš základ pro zpracování vašich informací obvykle provází smlouva. Plnění smlouvy zahrnuje plnění vaší objednávky. Můžeme také zpracovávat informace na základě souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Vaše informace obykle ukládáme po dobu, po kterou je používáme k účelům, pro které byly vyžádány a poté již není právně nutné je uchovávat. Kupříkladu informace o objednávce uchováváme po dobu 10 let kvůli daňovým a účetním účelům. Tyto informace obsahují vaše jméno, email, fakturační a doručovací adresu.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Oznámení o porušení. Podle GDPR máte právo být informováni do 72 hodin, pokud dojde k porušení, které by mohlo ohrozit vaše data.

Právo na přístup. Máte právo na přístup k informacím, které o Vás máme.

Právo na zapomenutí. Máte právo požádat o smazání svých účtů a všech osobních informací, které máte. Možná budete také muset přestat sdílet tyto informace se službami třetích stran.

Právo na přenositelnost. Máte právo  požádat o předání svých záznamů jiným „kontrolorům“ nebo službám, pokud to bude nutné.

Ochrana osobních údajů podle návrhu řešení. Za případné porušení dat můžeme být zodpovědní, pokud náš systém není bezpečný. Jinými slovy, můžeme být zodpovědní za to, že nepřijímáme bezpečnostní opatření k ochraně uživatelských informací.

 

Kam posíláme vaše data a  uchováváme vaše osobní údaje?

Ukládání jednotlivých informací

nextwds.com provozují nebo pronajmou zabezpečené datové sítě chráněné průmyslovými standardními firewally a systémy pro ochranu heslem. Naše bezpečnostní zásady a zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a vylepšovány podle potřeby a přístup k informacím poskytovaným našimi klienty má pouze autorizovaný uživatel. Navzdory těmto opatřením nemůžeme zaručit, že naše bezpečnostní opatření nebrání tomu, aby naše počítače byly nezákonně přístupné, a individuální informace o nich byly ukradeny nebo pozměněny.

Vyhrazujeme si právo na změnu poskytovatele hostingových služeb.

Váš účet je chráněn heslem pro vaše soukromí a bezpečnost. Musíte zabránit neoprávněnému přístupu k vašemu účtu a osobním údajům tím, že vhodným způsobem zvolíte a chráníte své heslo a omezíte přístup k počítači nebo zařízení a prohlížeči tím, že se odhlásíte po ukončení přístupu k vašemu účtu.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.


Jak chráníme vaše osobní údaje

Během přístupu k vašim osobním údajům provádíme řadu bezpečnostních opatření k zachování bezpečnosti vašich osobních údajů. Když požadujeme finanční informace (např. Číslo platební karty), že data jsou chráněna technologií Secure Socket Layer (SSL).

Pokud není v tomto oznámení uvedeno jinak, omezujeme přístup k neveřejným osobním informacím o vás zaměstnancům naší firmy a dalším stranám, které musí tyto informace používat k tomu, aby vám poskytovaly služby. Jejich právo dále zveřejňovat a využívat informace je omezeno politikami naší společnosti, rozhodným právem, Kodexem profesionálního chování a případnými dohodami o nedokumentování. Zároveň zachováváme fyzické, elektronické a procedurální záruky v souladu s platnými zákony a předpisy, které chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnami nebo předčasným zničením.

Kdo z našeho týmu má přístup

K informacím, které nám poskytnete, mají přístup členové našeho týmu. Například jak Administrátoři, tak Manažeři obchodu mají přístup k:

 • Informace o objednávce, jako jsou co bylo zakoupeno, kdy to bylo zakoupeno a kam by mělo být zboží zasláno, a
 • Informace o zákazníkovi jako jsou vaše jméno, emailová adresa, fakturační a doručovací adresa.

Členové našeho týmu mají přístup k těmto informacím, aby pomohli zpracovávat objednávky, refundace a poskytovali podporu zákazníkům.

Jaké máme postupy při úniku informací

V případě porušení osobních údajů musí správce bez zbytečného odkladu a případně nejpozději do 72 hodin poté, co se o něm dozvěděl, oznámit porušení osobních údajů příslušnému orgánu dozoru v souladu s článkem 55. Pokud do uplynutí 72 hodin dojde k oznámení orgánu dozoru, musí být k němu přiloženy důvody prodlení.

Pokud dojde k úniku vašich osobních údajů, bude vám neprodleně zaslán email s informacemi u úniku a jeho rozsahu.

Postup při úniku informaci bude v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Co sdílíme s ostatními

Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají při zpracování vašich objednávek a námi poskytovaných služeb.

Platby

Přijímáme platby přes PayPal . Při zpracování platby budou některé vaše údaje předány službě PayPal, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje.

Více informací najdete na PayPal Ochrana osobních údajů .

MailChimp for WooCommerce

Při nakupování uchováváme náš e-mail a obsah košíku po dobu až 30 dnů na našem serveru. Tento záznam je veden k opětovnému naplnění obsahu vašeho vozíku, pokud přepnete zařízení nebo potřebujete vrátit další den. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů here.

 

Kontaktní údaje

NEXTWDS.COM 
Zastoupená: Vladislavem Polákem
IČO: 61197424

Adresa:
Vladislav Polák
Sídliště 785
543 71 Hostinné
email:
nextwds@nextwds.com.webx.d2.cz