[uber_gdpr_terms_accept]

Smluvní podmínky:

Následující smluvní podmínky upravují veškeré používání webových stránek nextwds.com a veškerého obsahu, služeb a produktů, které jsou k dispozici na webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek (společně web). Webové stránky vlastní a provozuje Vladislav Polák („Vladislav Polák“). Webová stránka je nabízena s výhradou vašeho souhlasu bez změn všech zde uvedených podmínek a všech ostatních provozních pravidel, zásad (včetně, mimo jiné, Vladislava Poláka Zásady ochrany osobních údajů) a postupů, které mohou být čas od času zveřejněny tato stránka Vladislavem Polákem (dále jen „dohoda“).

Přečtěte si tuto smlouvu pečlivě předtím, než přistupujete nebo používáte webovou stránku. Tím, že přistupujete nebo používáte jakoukoli část webové stránky, souhlasíte s tím, abyste se stali závaznými podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webovou stránku ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky považovány za nabídku Vladislava Poláka, jsou tyto podmínky výslovně omezeny. Webová stránka je k dispozici pouze osobám, které jsou starší 13 let.

 1. Váš účet a web Nextwds.com. Pokud na webu vytvoříte (nebo si necháte vytvořit Vladislavem Polákem) blog nebo webovou stránku, zodpovídáte za udržování bezpečnosti svého účtu a blogu a jste plně odpovědní za veškeré činnosti, ke kterým dojde v rámci účtu, a s dalšími akcemi prováděnými v souvislosti s tímto blogem nebo webem. Nesmíte popisovat nebo přiřadit klíčová slova k vašemu blogu nebo webu zavádějícím nebo protiprávním způsobem, a to ani způsobem, který má obchodovat s jménem nebo pověstí jiných, a Vladislav Polák může změnit nebo odstranit jakýkoli popis nebo klíčové slovo, které považuje za nevhodné nebo protiprávní, nebo jinak pravděpodobně způsobí odpovědnost Vladislava Poláka. Musíte okamžitě informovat Vladislava Poláka o neoprávněném použití vašeho blogu, vašeho účtu nebo jakéhokoli jiného porušení bezpečnosti. Vladislav Polák nenese odpovědnost za žádné jednání nebo opomenutí, včetně jakýchkoli škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku těchto jednání nebo opomenutí. Včetně ochrany autorských práv k obsahu.
 2. Odpovědnost přispěvatelů a vlastníků webů. Pokud provozujete blog nebo web, komentujete blog, publikujete na webovou stránku, pošlete odkazy na webovou stránku nebo jiným způsobem zpřístupníte (nebo necháte jakoukoli třetí stranu vytvořit) materiál prostřednictvím webových stránek (jakýkoli takový materiál, „obsah“ ), Jste zcela odpovědní za obsah a škody vyplývající z tohoto obsahu. Tak je tomu bez ohledu na to, zda se jedná o text, grafiku, zvukový soubor nebo počítačový software. Tím, že zpřístupníte obsah, zastupujete a zaručujete, že:
  • stahování, kopírování a používání Obsahu neporušuje autorská práva, včetně práv na autorská práva, patenty, ochranné známky nebo obchodní tajemství jakékoli třetí strany;
  • pokud váš zaměstnavatel má práva na duševní vlastnictví, které vytvoříte, jste (i) obdrželi od vašeho zaměstnavatele povolení k odeslání nebo zpřístupnění obsahu, včetně, avšak bez omezení, jakéhokoli softwaru, nebo (ii) všechna práva v obsahu nebo obsahu;
  • jste plně splnili všechny licence třetích stran vztahující se k obsahu a jste udělali vše potřebné pro úspěšné předání koncových uživatelů všem požadovaným podmínkám;
  • Obsah neobsahuje ani nenainstaluje žádné viry, červy, malware, trojské koně nebo jiný škodlivý nebo destruktivní obsah;
  • obsah není spam, není strojově nebo náhodně generován a neobsahuje neetický nebo nežádoucí komerční obsah určený k tomu, aby nasměroval provoz na weby třetích stran nebo posílil hodnocení vyhledávačů webů třetích stran nebo další protiprávní jednání jako phishing) nebo zavádějící příjemce, pokud jde o zdroj materiálu (jako spoofing);
  • Obsah není pornografický, neobsahuje žádné hrozby nebo nepodněcuje násilí vůči jednotlivcům nebo subjektům a neporušuje práva na ochranu osobních údajů nebo publicity žádné třetí strany;
  • váš blog se nezveřejňuje prostřednictvím nežádoucích elektronických zpráv, jako jsou spamové odkazy na diskusní skupiny, e-mailové seznamy, jiné blogy a webové stránky a podobné nevyžádané propagační metody;
  • váš blog není pojmenován způsobem, který zavádí vaše čtenáře do myšlení, že jste jiná osoba nebo společnost. Adresa URL nebo název vašeho blogu například není jménem jiné osoby než vás nebo společnosti jiné než vaše vlastní;
  • máte v případě obsahu, který obsahuje počítačový kód, přesně kategorizovaný a / nebo popsaný typ, povahu, využití a účinky materiálů, ať už o to požádá Vladislav Polák nebo jinak.Odesláním obsahu společnosti Vladislav Polak k zařazení na webových stránkách udělujete Vladislava Polaka celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci na reprodukci, úpravu, úpravu a publikování obsahu pouze za účelem zobrazení, distribuce a propagace váš blog. Pokud odstraníte obsah, Vladislav Polak vynaloží přiměřené úsilí k jeho odstranění z webových stránek, avšak uznáváte, že ukládání do mezipaměti nebo odkazy na obsah nemusí být okamžitě k dispozici.
   Bez omezení těchto vyjádření nebo záruk má Vladislav Polák právo (i když nikoli povinnost) ve svém vlastním uvážení (i) odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který se Vladislavu Polakovi zdá nerozumný a porušuje jakoukoli politiku Vladislava Poláka nebo je (ii) ukončení nebo zamítnutí přístupu a užívání webových stránek jakémukoli jednotlivci nebo subjektu z jakéhokoli důvodu, a to výhradně na základě vlastního uvážení Vladislava Poláka. Vladislav Polák nebude povinen poskytnout náhradu všech dříve zaplacených částek.
 3. Platba a obnovení.
  • Obecné podmínky.
   Výběrem produktu nebo služby souhlasíte s tím, že Vladislavu Polákovi uhradíte jednorázové a / nebo měsíční nebo roční poplatek (další platební podmínky mohou být zahrnuty do dalších sdělení). Platby předplatného budou účtovány předplaceným způsobem v den, kdy jste se zaregistrovali k upgradu, a bude pokrývat používání této služby pro měsíční nebo roční období upisování, jak je uvedeno. Platby se nevrací.
  • Automatické obnovení.
   Pokud nebudete upozorňovat Vladislava Poláka před uplynutím příslušné lhůty předplatného, ​​kterou chcete zrušit, předplatné se automaticky obnoví a udělíte nám povolení ke shromáždění platného ročního nebo měsíčního poplatku za předplatné (stejně jako všech daní ) pomocí libovolné platební karty nebo jiného platebního mechanismu, který máme pro Vás k dispozici. Upgrady lze kdykoli zrušit zasláním písemné žádosti společnosti Vladislava Poláka
 4. Služby.
  • Poplatky; Platba. Přihlášením na účet Služby souhlasíte s tím, že zaplatíte Vladislavu Polákovi platné instalační poplatky a opakované poplatky. Platné poplatky budou fakturovány od okamžiku, kdy budou vaše služby založeny a před použitím těchto služeb. Vladislav Polák si vyhrazuje právo změnit platební podmínky a poplatky po Třiceti (30) dnech po písemném oznámení zasláné vám. Služby můžete kdykoli zrušit po Třiceti (30) dnech po písemném oznámení společnosti Vladislav Poláka.
  • Podpora. Pokud vaše služba zahrnuje přístup k prioritní e-mailové podpoře. „Podpora e-mailu“ znamená možnost kdykoliv požádat o technickou podporu prostřednictvím e-mailu (s náležitým úsilím Vladisla Poláka odpovědět do 2 pracovních dnů) týkající se využívání VIP služeb. Priorita znamená, že podpora má přednost před podporou pro uživatele standardních nebo bezplatných služeb nextwds.com. Veškerá podpora bude poskytována v souladu s postupy, procedůrami a politikou standardních služeb Vladislava Poláka.
 5. Odpovědnost návštěvníků webových stránek. Vladislav Polák nekontroloval a nemůže prohlédnout veškerý materiál, včetně počítačového softwaru, zveřejněný na webových stránkách, a proto nemůže být odpovědný za obsah, použití nebo efekty tohoto materiálu. Provozem webových stránek Vladislav Polák nereprezentuje ani neimplikuje, že souhlasí s tam zveřejněným materiálem nebo že se domnívá, že takový materiál je přesný, užitečný nebo neškodný. Jste zodpovědní za to, že budete v případě potřeby přijímat bezpečnostní opatření k ochraně sebe a počítačových systémů proti virům, červům, trojským koním a jinému škodlivému nebo destruktivnímu obsahu. Webová stránka nemůže obsahovat urážlivý, neslušný nebo jinak nevhodný obsah, stejně jako obsah obsahující technické nepřesnosti, typografické chyby a další chyby. Webová stránka nemůže také obsahovat materiály, které porušují práva na ochranu osobních údajů nebo inzerce nebo porušují práva duševního vlastnictví a jiné majetkové práva třetích osob, nebo jejich stahování, kopírování nebo použití podléhají dodatečným podmínkám, které jsou stanoveny nebo nestanoveny. Vladislav Polák se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené návštěvníky webových stránek nebo jakýmkoli stažením těchto návštěvníků tam zveřejněného obsahu.
 6. Obsah zveřejněný na jiných webových stránkách. Nezkontrolovali jsme a nemohli prověřit veškerý materiál, včetně počítačového softwaru, dostupným prostřednictvím webových stránek a webových stránek, na které odkazuje Nextwds.com a které odkazují na nextwds.com. Vladislav Polák nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami ani webovými stránkami jiných než stránek Vladislava Poláka a nenese odpovědnost za jejich obsah ani jejich použití. Spojením s webovou stránkou nebo webovou stránkou, která není Vladislava Poláka, Vladislav Polak nereprezentuje ani neimplikuje, že podporuje takové webové stránky nebo webovou stránku. Jste zodpovědní za to, že budete v případě potřeby přijímat bezpečnostní opatření k ochraně sebe a počítačových systémů proti virům, červům, trojským koním a jinému škodlivému nebo destruktivnímu obsahu. Vladislav Polák se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené používáním webových stránek a webových stránek jiných než Vladislava Poláka nextwds.com.
 7. Porušení autorských práv a zásad. Jak Vladislav Polák žádá ostatní, aby respektovali práva duševního vlastnictví, respektuje práva duševního vlastnictví druhých. Pokud se domníváte, že materiál umístěný nebo propojený společností nextwds.com porušuje vaše autorská práva, doporučujeme, abyste Vladislava Poláka informovali v souladu se zásadou ochrany autorských práv a zákony České republiky. Vladislav Polák bude reagovat na všechna taková oznámení, včetně případných případných odstranění porušujícího materiálu nebo zakázání všech odkazů na materiál, který porušuje autorská práva. Vladislav Polák ukončí návštěvníkovi přístup k webové stránce a její využívání, pokud je za vhodných okolností považován návštěvník za opakujícího se porušovatele autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví Vladislava Polaka či jiných. V případě takového ukončení nebude Vladislav Polák povinen poskytnout náhradu veškerých částek dříve vyplacených Vladislavu Polákovi.
 8. Duševní vlastnictví. Tato smlouva nepřevádí od Vladislava Poláka vám jakákoli práva či vlastnictví Vladislava Poláka nebo duševní vlastnictví třetí strany a všechna práva, titul a zájem o takový majetek zůstanou (mezi stranami) výhradně  vlastictvím Vladislava Poláka. Vladislav Polák, nextwds.com, logo nextwds.com a všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, grafiky a loga používané v souvislosti s přístupem nextwds.com nebo webovými stránkami jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Vladislav Polák nebo poskytovatelů licencí Vladislava Poláka. Jiné ochranné známky, servisní značky, grafiky a loga používané v souvislosti s webovými stránkami mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Vaše užívání webových stránek neposkytuje žádné oprávnění ani licenci k reprodukci ani jinému použití jakýchkoli ochranných známek Vladislava Poláka nebo třetích stran.
 9. Inzeráty. Vladislav Polák si vyhrazuje právo nezobrazovat reklamy na vašem blogu, pokud jste si zakoupili účet bez reklam.
 10. Přidělení. Vladislav Polák si vyhrazuje právo zobrazit odkazy (kredity) , jako je například ‚Designed by nextwds.com‘, autora šablony a autor písma apod., ve vašem footer blogu nebo panelu nástrojů.
 11. Partnerské produkty. Aktivací partnerského produktu (například šablony) od některého z našich partnerů souhlasíte s podmínkami služby tohoto partnera. Můžete se kdykoli odhlásit ze svých smluvních podmínek deaktivací partnerského produktu.
 12. Doménová jména. Pokud registrujete doménové jméno, používáte nebo předáváte dříve registrovaný název domény, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání doménového jména podléhá také pravidlům společnosti kde je doména registrována, včetně jejich registračních práv a povinnosti.
 13. Změny. Vladislav Polák si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení změnit nebo nahradit jakoukoli část této smlouvy. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto změnu. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn v této smlouvě představuje přijetí těchto změn. Vladislav Polák může v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby podléhají podmínkám této smlouvy.
 14. Ukončení. Vladislav Polák může kdykoli ukončit přístup k webové stránce nebo jakékoli části webových stránek, a to bez příčiny, bez upozornění nebo okamžitě. Pokud chcete ukončit tuto smlouvu nebo váš účet nextwds.com (pokud ji máte), můžete jednoduše přerušit používání webových stránek. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, pokud máte účet placených služeb, může takový účet ukončit pouze Vladislav Polák, pokud materiálně porušíte tuto smlouvu a nebudete  takové porušení řešit v rámci Třicet (30) dnů od sdělení od Vladislava Poláka; Vladislav Polák okamžitě ukončí webovou stránku jako součást obecného odstavení naší služby. Veškerá ustanovení této smlouvy, která by měla z důvodu své povahy přežít, přežíjí, bez omezení stávající ukončení služeb – týká se to vlastnických ustanovení, záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.
 15. Odmítnutí záruk. Webová stránka je poskytována „tak jak je“. Vladislav Polák a jeho dodavatelé a poskytovatelé licencí tímto odmítnou veškeré záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení. Ani Vladislav Polák ani jeho dodavatelé a poskytovatelé licence neposkytují záruku, že webová stránka bude bezchybná nebo že přístup k nim bude nepřetržitý nebo nepřerušovaný. Chápete, že jste si stáhli z webu nebo jej jinak získali obsah nebo služby, a to na základě vlastního uvážení a rizika.
 16. Omezení odpovědnosti. Vladislav Polák nebo jeho dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nebudou v žádném případě zodpovědní za jakékoli předměty této smlouvy na základě jakékoli smlouvy, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jiné právní nebo spravedlivé teorie za: (i) jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody ; (ii) náklady na nákup náhradních výrobků nebo služeb; (iii) pro přerušení užívání nebo ztráty nebo poškození dat; nebo (iv) za jakékoli částky, které přesahují poplatky, které jste uhradili Vladislavu Polákovi podle této smlouvy během dvanáctiměsíčního období před podáním žaloby. Vladislav Polák nenese žádnou odpovědnost za případné selhání nebo zpoždění kvůli záležitostem mimo jejich přiměřenou kontrolu. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na rozsah zakázaný platnými právními předpisy.
 17. Obecné zastoupení a záruka. Vyjadřujete a zaručujete, že (i) vaše používání webových stránek bude v souladu se zásadou ochrany osobních údajů Vladislava Poláka, s touto smlouvou a všemi platnými zákony a předpisy (včetně, ale bez omezení, místních zákonů nebo předpisů ve vaší zemi, státu, města nebo jiné oblasti vlády, pokud jde o online chování a přijatelný obsah, včetně všech platných zákonů týkajících se přenosu technických dat vyvezených z České Republiky nebo ze země, ve které máte bydliště) a (ii) vaše používání webových stránek neporušují nebo neuplatňují práva duševního vlastnictví žádné třetí strany.
 18. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte Vladislava Poláka, jeho dodavatele a jeho poskytovatele licence a jejich příslušné ředitele, důstojníky, zaměstnance a zástupce před a proti veškerým nárokům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho užívání webových stránek , mimo jiné včetně porušení této smlouvy.
 19. Ostatní jinde neuvedené. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vladislavem Polákem a vámi o předmětu a může být upravena pouze písemným dodatkem podepsaným pověřeným vedoucím Vladislavem Polákem nebo vysláním revidované verze Vladislavem Polákem. S výjimkou použitelného právního řádu, pokud existuje, nestanoví-li tato smlouva jinak, se jakýkoli přístup k webové stránce nebo její použití řídí zákony České republiky, s výjimkou ustanovení kde dochází ke střetu právních předpisů a správního místa pro případné spory, protože některého z nich mohou být státní nebo mezinárodní, bude řešeno Okresním soudem v Trutnově. S výjimkou nároků na soudní nebo spravedlivou úhradu nebo nároků týkajících se práv duševního vlastnictví (které mohou být podány jakémukoli příslušnému soudu ), bude jakýkoli spor, který vznikne na základě této dohody, vyřešen v souladu se Všeobecnými Rozhodčími pravidly. Rozhodčí řízení se uskuteční v Trutnově v Českém jazyce a rozhodčí řízení může být vynuceno na jakémkoli soudu. Strana, která vyhraje spor v jakékoli žalobě nebo ve věci vymáhání této dohody má nárok na náklady a poplatky advokátů. Pokud je některá část této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná, bude tato část vykládána tak, aby odrážela původní záměr stran a zbývající části zůstanou v plné síle a účinku. Odmítnutí jakéhokoli ustanovení nebo podmínek této smlouvy jakoukoli stranou nebo jakéhokoli jejího porušení se v žádném případě nevztahuje na takový termín nebo podmínku ani na žádné následné porušení těchto ustanovení. Vaše práva vyplývající z této smlouvy můžete přidělit každé straně, která souhlasí a souhlasí s tím, že bude vázána jejími podmínkami; Vladislav Polák může bezpodmínečně přiřadit svá práva podle této smlouvy. Tato dohoda bude závazná a bude vázána ve prospěch stran, jejich nástupců a povolených přiřazených osob.

 

 

 

English

[my_terms_of_service]