Smluvní podmínky:

Následující smluvní podmínky upravují veškeré používání webových stránek nextwds.com a veškerého obsahu, služeb a produktů, které jsou k dispozici na webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek (společně web). Webové stránky vlastní a provozuje Vladislav Polák („Vladislav Polák“). Webová stránka je nabízena s výhradou vašeho souhlasu bez změn všech zde uvedených podmínek a všech ostatních provozních pravidel, zásad (včetně, mimo jiné, Vladislava Poláka Zásady ochrany osobních údajů) a postupů, které mohou být čas od času zveřejněny tato stránka Vladislavem Polákem (dále jen „dohoda“).

Přečtěte si tuto smlouvu pečlivě předtím, než přistupujete nebo používáte webovou stránku. Tím, že přistupujete nebo používáte jakoukoli část webové stránky, souhlasíte s tím, abyste se stali závaznými podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webovou stránku ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky považovány za nabídku Vladislava Poláka, jsou tyto podmínky výslovně omezeny. Webová stránka je k dispozici pouze osobám, které jsou starší 13 let.

 1. Váš účet a web Nextwds.com. Pokud na webu vytvoříte (nebo si necháte vytvořit Vladislavem Polákem) blog nebo webovou stránku, zodpovídáte za udržování bezpečnosti svého účtu a blogu a jste plně odpovědní za veškeré činnosti, ke kterým dojde v rámci účtu, a s dalšími akcemi prováděnými v souvislosti s tímto blogem nebo webem. Nesmíte popisovat nebo přiřadit klíčová slova k vašemu blogu nebo webu zavádějícím nebo protiprávním způsobem, a to ani způsobem, který má obchodovat s jménem nebo pověstí jiných, a Vladislav Polák může změnit nebo odstranit jakýkoli popis nebo klíčové slovo, které považuje za nevhodné nebo protiprávní, nebo jinak pravděpodobně způsobí odpovědnost Vladislava Poláka. Musíte okamžitě informovat Vladislava Poláka o neoprávněném použití vašeho blogu, vašeho účtu nebo jakéhokoli jiného porušení bezpečnosti. Vladislav Polák nenese odpovědnost za žádné jednání nebo opomenutí, včetně jakýchkoli škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku těchto jednání nebo opomenutí. Včetně ochrany autorských práv k obsahu.
 2. Odpovědnost přispěvatelů a vlastníků webů. Pokud provozujete blog nebo web, komentujete blog, publikujete na webovou stránku, pošlete odkazy na webovou stránku nebo jiným způsobem zpřístupníte (nebo necháte jakoukoli třetí stranu vytvořit) materiál prostřednictvím webových stránek (jakýkoli takový materiál, „obsah“ ), Jste zcela odpovědní za obsah a škody vyplývající z tohoto obsahu. Tak je tomu bez ohledu na to, zda se jedná o text, grafiku, zvukový soubor nebo počítačový software. Tím, že zpřístupníte obsah, zastupujete a zaručujete, že:
  • stahování, kopírování a používání Obsahu neporušuje autorská práva, včetně práv na autorská práva, patenty, ochranné známky nebo obchodní tajemství jakékoli třetí strany;
  • pokud váš zaměstnavatel má práva na duševní vlastnictví, které vytvoříte, jste (i) obdrželi od vašeho zaměstnavatele povolení k odeslání nebo zpřístupnění obsahu, včetně, avšak bez omezení, jakéhokoli softwaru, nebo (ii) všechna práva v obsahu nebo obsahu;
  • jste plně splnili všechny licence třetích stran vztahující se k obsahu a jste udělali vše potřebné pro úspěšné předání koncových uživatelů všem požadovaným podmínkám;
  • Obsah neobsahuje ani nenainstaluje žádné viry, červy, malware, trojské koně nebo jiný škodlivý nebo destruktivní obsah;
  • obsah není spam, není strojově nebo náhodně generován a neobsahuje neetický nebo nežádoucí komerční obsah určený k tomu, aby nasměroval provoz na weby třetích stran nebo posílil hodnocení vyhledávačů webů třetích stran nebo další protiprávní jednání jako phishing) nebo zavádějící příjemce, pokud jde o zdroj materiálu (jako spoofing);
  • Obsah není pornografický, neobsahuje žádné hrozby nebo nepodněcuje násilí vůči jednotlivcům nebo subjektům a neporušuje práva na ochranu osobních údajů nebo publicity žádné třetí strany;
  • váš blog se nezveřejňuje prostřednictvím nežádoucích elektronických zpráv, jako jsou spamové odkazy na diskusní skupiny, e-mailové seznamy, jiné blogy a webové stránky a podobné nevyžádané propagační metody;
  • váš blog není pojmenován způsobem, který zavádí vaše čtenáře do myšlení, že jste jiná osoba nebo společnost. Adresa URL nebo název vašeho blogu například není jménem jiné osoby než vás nebo společnosti jiné než vaše vlastní;
  • máte v případě obsahu, který obsahuje počítačový kód, přesně kategorizovaný a / nebo popsaný typ, povahu, využití a účinky materiálů, ať už o to požádá Vladislav Polák nebo jinak.Odesláním obsahu společnosti Vladislav Polak k zařazení na webových stránkách udělujete Vladislava Polaka celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci na reprodukci, úpravu, úpravu a publikování obsahu pouze za účelem zobrazení, distribuce a propagace váš blog. Pokud odstraníte obsah, Vladislav Polak vynaloží přiměřené úsilí k jeho odstranění z webových stránek, avšak uznáváte, že ukládání do mezipaměti nebo odkazy na obsah nemusí být okamžitě k dispozici.
   Bez omezení těchto vyjádření nebo záruk má Vladislav Polák právo (i když nikoli povinnost) ve svém vlastním uvážení (i) odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který se Vladislavu Polakovi zdá nerozumný a porušuje jakoukoli politiku Vladislava Poláka nebo je (ii) ukončení nebo zamítnutí přístupu a užívání webových stránek jakémukoli jednotlivci nebo subjektu z jakéhokoli důvodu, a to výhradně na základě vlastního uvážení Vladislava Poláka. Vladislav Polák nebude povinen poskytnout náhradu všech dříve zaplacených částek.
 3. Platba a obnovení.
  • Obecné podmínky.
   Výběrem produktu nebo služby souhlasíte s tím, že Vladislavu Polákovi uhradíte jednorázové a / nebo měsíční nebo roční poplatek (další platební podmínky mohou být zahrnuty do dalších sdělení). Platby předplatného budou účtovány předplaceným způsobem v den, kdy jste se zaregistrovali k upgradu, a bude pokrývat používání této služby pro měsíční nebo roční období upisování, jak je uvedeno. Platby se nevrací.
  • Automatické obnovení.
   Pokud nebudete upozorňovat Vladislava Poláka před uplynutím příslušné lhůty předplatného, ​​kterou chcete zrušit, předplatné se automaticky obnoví a udělíte nám povolení ke shromáždění platného ročního nebo měsíčního poplatku za předplatné (stejně jako všech daní ) pomocí libovolné platební karty nebo jiného platebního mechanismu, který máme pro Vás k dispozici. Upgrady lze kdykoli zrušit zasláním písemné žádosti společnosti Vladislava Poláka
 4. Služby.
  • Poplatky; Platba. Přihlášením na účet Služby souhlasíte s tím, že zaplatíte Vladislavu Polákovi platné instalační poplatky a opakované poplatky. Platné poplatky budou fakturovány od okamžiku, kdy budou vaše služby založeny a před použitím těchto služeb. Vladislav Polák si vyhrazuje právo změnit platební podmínky a poplatky po Třiceti (30) dnech po písemném oznámení zasláné vám. Služby můžete kdykoli zrušit po Třiceti (30) dnech po písemném oznámení společnosti Vladislav Poláka.
  • Podpora. Pokud vaše služba zahrnuje přístup k prioritní e-mailové podpoře. „Podpora e-mailu“ znamená možnost kdykoliv požádat o technickou podporu prostřednictvím e-mailu (s náležitým úsilím Vladisla Poláka odpovědět do 2 pracovních dnů) týkající se využívání VIP služeb. Priorita znamená, že podpora má přednost před podporou pro uživatele standardních nebo bezplatných služeb nextwds.com. Veškerá podpora bude poskytována v souladu s postupy, procedůrami a politikou standardních služeb Vladislava Poláka.
 5. Odpovědnost návštěvníků webových stránek. Vladislav Polák nekontroloval a nemůže prohlédnout veškerý materiál, včetně počítačového softwaru, zveřejněný na webových stránkách, a proto nemůže být odpovědný za obsah, použití nebo efekty tohoto materiálu. Provozem webových stránek Vladislav Polák nereprezentuje ani neimplikuje, že souhlasí s tam zveřejněným materiálem nebo že se domnívá, že takový materiál je přesný, užitečný nebo neškodný. Jste zodpovědní za to, že budete v případě potřeby přijímat bezpečnostní opatření k ochraně sebe a počítačových systémů proti virům, červům, trojským koním a jinému škodlivému nebo destruktivnímu obsahu. Webová stránka nemůže obsahovat urážlivý, neslušný nebo jinak nevhodný obsah, stejně jako obsah obsahující technické nepřesnosti, typografické chyby a další chyby. Webová stránka nemůže také obsahovat materiály, které porušují práva na ochranu osobních údajů nebo inzerce nebo porušují práva duševního vlastnictví a jiné majetkové práva třetích osob, nebo jejich stahování, kopírování nebo použití podléhají dodatečným podmínkám, které jsou stanoveny nebo nestanoveny. Vladislav Polák se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené návštěvníky webových stránek nebo jakýmkoli stažením těchto návštěvníků tam zveřejněného obsahu.
 6. Obsah zveřejněný na jiných webových stránkách. Nezkontrolovali jsme a nemohli prověřit veškerý materiál, včetně počítačového softwaru, dostupným prostřednictvím webových stránek a webových stránek, na které odkazuje Nextwds.com a které odkazují na nextwds.com. Vladislav Polák nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami ani webovými stránkami jiných než stránek Vladislava Poláka a nenese odpovědnost za jejich obsah ani jejich použití. Spojením s webovou stránkou nebo webovou stránkou, která není Vladislava Poláka, Vladislav Polak nereprezentuje ani neimplikuje, že podporuje takové webové stránky nebo webovou stránku. Jste zodpovědní za to, že budete v případě potřeby přijímat bezpečnostní opatření k ochraně sebe a počítačových systémů proti virům, červům, trojským koním a jinému škodlivému nebo destruktivnímu obsahu. Vladislav Polák se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené používáním webových stránek a webových stránek jiných než Vladislava Poláka nextwds.com.
 7. Porušení autorských práv a zásad. Jak Vladislav Polák žádá ostatní, aby respektovali práva duševního vlastnictví, respektuje práva duševního vlastnictví druhých. Pokud se domníváte, že materiál umístěný nebo propojený společností nextwds.com porušuje vaše autorská práva, doporučujeme, abyste Vladislava Poláka informovali v souladu se zásadou ochrany autorských práv a zákony České republiky. Vladislav Polák bude reagovat na všechna taková oznámení, včetně případných případných odstranění porušujícího materiálu nebo zakázání všech odkazů na materiál, který porušuje autorská práva. Vladislav Polák ukončí návštěvníkovi přístup k webové stránce a její využívání, pokud je za vhodných okolností považován návštěvník za opakujícího se porušovatele autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví Vladislava Polaka či jiných. V případě takového ukončení nebude Vladislav Polák povinen poskytnout náhradu veškerých částek dříve vyplacených Vladislavu Polákovi.
 8. Duševní vlastnictví. Tato smlouva nepřevádí od Vladislava Poláka vám jakákoli práva či vlastnictví Vladislava Poláka nebo duševní vlastnictví třetí strany a všechna práva, titul a zájem o takový majetek zůstanou (mezi stranami) výhradně  vlastictvím Vladislava Poláka. Vladislav Polák, nextwds.com, logo nextwds.com a všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, grafiky a loga používané v souvislosti s přístupem nextwds.com nebo webovými stránkami jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Vladislav Polák nebo poskytovatelů licencí Vladislava Poláka. Jiné ochranné známky, servisní značky, grafiky a loga používané v souvislosti s webovými stránkami mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Vaše užívání webových stránek neposkytuje žádné oprávnění ani licenci k reprodukci ani jinému použití jakýchkoli ochranných známek Vladislava Poláka nebo třetích stran.
 9. Inzeráty. Vladislav Polák si vyhrazuje právo nezobrazovat reklamy na vašem blogu, pokud jste si zakoupili účet bez reklam.
 10. Přidělení. Vladislav Polák si vyhrazuje právo zobrazit odkazy (kredity) , jako je například ‚Designed by nextwds.com‘, autora šablony a autor písma apod., ve vašem footer blogu nebo panelu nástrojů.
 11. Partnerské produkty. Aktivací partnerského produktu (například šablony) od některého z našich partnerů souhlasíte s podmínkami služby tohoto partnera. Můžete se kdykoli odhlásit ze svých smluvních podmínek deaktivací partnerského produktu.
 12. Doménová jména. Pokud registrujete doménové jméno, používáte nebo předáváte dříve registrovaný název domény, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání doménového jména podléhá také pravidlům společnosti kde je doména registrována, včetně jejich registračních práv a povinnosti.
 13. Změny. Vladislav Polák si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení změnit nebo nahradit jakoukoli část této smlouvy. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto změnu. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn v této smlouvě představuje přijetí těchto změn. Vladislav Polák může v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby podléhají podmínkám této smlouvy.
 14. Ukončení. Vladislav Polák může kdykoli ukončit přístup k webové stránce nebo jakékoli části webových stránek, a to bez příčiny, bez upozornění nebo okamžitě. Pokud chcete ukončit tuto smlouvu nebo váš účet nextwds.com (pokud ji máte), můžete jednoduše přerušit používání webových stránek. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti, pokud máte účet placených služeb, může takový účet ukončit pouze Vladislav Polák, pokud materiálně porušíte tuto smlouvu a nebudete  takové porušení řešit v rámci Třicet (30) dnů od sdělení od Vladislava Poláka; Vladislav Polák okamžitě ukončí webovou stránku jako součást obecného odstavení naší služby. Veškerá ustanovení této smlouvy, která by měla z důvodu své povahy přežít, přežíjí, bez omezení stávající ukončení služeb – týká se to vlastnických ustanovení, záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.
 15. Odmítnutí záruk. Webová stránka je poskytována „tak jak je“. Vladislav Polák a jeho dodavatelé a poskytovatelé licencí tímto odmítnou veškeré záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení. Ani Vladislav Polák ani jeho dodavatelé a poskytovatelé licence neposkytují záruku, že webová stránka bude bezchybná nebo že přístup k nim bude nepřetržitý nebo nepřerušovaný. Chápete, že jste si stáhli z webu nebo jej jinak získali obsah nebo služby, a to na základě vlastního uvážení a rizika.
 16. Omezení odpovědnosti. Vladislav Polák nebo jeho dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nebudou v žádném případě zodpovědní za jakékoli předměty této smlouvy na základě jakékoli smlouvy, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jiné právní nebo spravedlivé teorie za: (i) jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody ; (ii) náklady na nákup náhradních výrobků nebo služeb; (iii) pro přerušení užívání nebo ztráty nebo poškození dat; nebo (iv) za jakékoli částky, které přesahují poplatky, které jste uhradili Vladislavu Polákovi podle této smlouvy během dvanáctiměsíčního období před podáním žaloby. Vladislav Polák nenese žádnou odpovědnost za případné selhání nebo zpoždění kvůli záležitostem mimo jejich přiměřenou kontrolu. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na rozsah zakázaný platnými právními předpisy.
 17. Obecné zastoupení a záruka. Vyjadřujete a zaručujete, že (i) vaše používání webových stránek bude v souladu se zásadou ochrany osobních údajů Vladislava Poláka, s touto smlouvou a všemi platnými zákony a předpisy (včetně, ale bez omezení, místních zákonů nebo předpisů ve vaší zemi, státu, města nebo jiné oblasti vlády, pokud jde o online chování a přijatelný obsah, včetně všech platných zákonů týkajících se přenosu technických dat vyvezených z České Republiky nebo ze země, ve které máte bydliště) a (ii) vaše používání webových stránek neporušují nebo neuplatňují práva duševního vlastnictví žádné třetí strany.
 18. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte Vladislava Poláka, jeho dodavatele a jeho poskytovatele licence a jejich příslušné ředitele, důstojníky, zaměstnance a zástupce před a proti veškerým nárokům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho užívání webových stránek , mimo jiné včetně porušení této smlouvy.
 19. Ostatní jinde neuvedené. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Vladislavem Polákem a vámi o předmětu a může být upravena pouze písemným dodatkem podepsaným pověřeným vedoucím Vladislavem Polákem nebo vysláním revidované verze Vladislavem Polákem. S výjimkou použitelného právního řádu, pokud existuje, nestanoví-li tato smlouva jinak, se jakýkoli přístup k webové stránce nebo její použití řídí zákony České republiky, s výjimkou ustanovení kde dochází ke střetu právních předpisů a správního místa pro případné spory, protože některého z nich mohou být státní nebo mezinárodní, bude řešeno Okresním soudem v Trutnově. S výjimkou nároků na soudní nebo spravedlivou úhradu nebo nároků týkajících se práv duševního vlastnictví (které mohou být podány jakémukoli příslušnému soudu ), bude jakýkoli spor, který vznikne na základě této dohody, vyřešen v souladu se Všeobecnými Rozhodčími pravidly. Rozhodčí řízení se uskuteční v Trutnově v Českém jazyce a rozhodčí řízení může být vynuceno na jakémkoli soudu. Strana, která vyhraje spor v jakékoli žalobě nebo ve věci vymáhání této dohody má nárok na náklady a poplatky advokátů. Pokud je některá část této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná, bude tato část vykládána tak, aby odrážela původní záměr stran a zbývající části zůstanou v plné síle a účinku. Odmítnutí jakéhokoli ustanovení nebo podmínek této smlouvy jakoukoli stranou nebo jakéhokoli jejího porušení se v žádném případě nevztahuje na takový termín nebo podmínku ani na žádné následné porušení těchto ustanovení. Vaše práva vyplývající z této smlouvy můžete přidělit každé straně, která souhlasí a souhlasí s tím, že bude vázána jejími podmínkami; Vladislav Polák může bezpodmínečně přiřadit svá práva podle této smlouvy. Tato dohoda bude závazná a bude vázána ve prospěch stran, jejich nástupců a povolených přiřazených osob.

 

 

 

English

Terms and conditions:

The following terms and conditions govern all use of the nextwds.com website and all content, services and products available at or through the website (taken together, the Website). The Website is owned and operated by Vladislav Polak ("Vladislav Polak"). The Website is offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained herein and all other operating rules, policies (including, without limitation, Vladislav Polak Zásady ochrany osobních údajů) and procedures that may be published from time to time on this Site by Vladislav Polak (collectively, the "Agreement").

Please read this Agreement carefully before accessing or using the Website. By accessing or using any part of the web site, you agree to become bound by the terms and conditions of this agreement. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the Website or use any services. If these terms and conditions are considered an offer by Vladislav Polak, acceptance is expressly limited to these terms. The Website is available only to individuals who are at least 13 years old.

 1. Your nextwds.com Account and Site. If you create a blog/site on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and blog, and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with the blog. You must not describe or assign keywords to your blog in a misleading or unlawful manner, including in a manner intended to trade on the name or reputation of others, and Vladislav Polak may change or remove any description or keyword that it considers inappropriate or unlawful, or otherwise likely to cause Vladislav Polak liability. You must immediately notify Vladislav Polak of any unauthorized uses of your blog, your account or any other breaches of security. Vladislav Polak will not be liable for any acts or omissions by You, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions.
 2. Responsibility of Contributors. If you operate a blog, comment on a blog, post material to the Website, post links on the Website, or otherwise make (or allow any third party to make) material available by means of the Website (any such material, "Content"), You are entirely responsible for the content of, and any harm resulting from, that Content. That is the case regardless of whether the Content in question constitutes text, graphics, an audio file, or computer software. By making Content available, you represent and warrant that:
  • the downloading, copying and use of the Content will not infringe the proprietary rights, including but not limited to the copyright, patent, trademark or trade secret rights, of any third party;
  • if your employer has rights to intellectual property you create, you have either (i) received permission from your employer to post or make available the Content, including but not limited to any software, or (ii) secured from your employer a waiver as to all rights in or to the Content;
  • you have fully complied with any third-party licenses relating to the Content, and have done all things necessary to successfully pass through to end users any required terms;
  • the Content does not contain or install any viruses, worms, malware, Trojan horses or other harmful or destructive content;
  • the Content is not spam, is not machine- or randomly-generated, and does not contain unethical or unwanted commercial content designed to drive traffic to third party sites or boost the search engine rankings of third party sites, or to further unlawful acts (such as phishing) or mislead recipients as to the source of the material (such as spoofing);
  • the Content is not pornographic, does not contain threats or incite violence towards individuals or entities, and does not violate the privacy or publicity rights of any third party;
  • your blog is not getting advertised via unwanted electronic messages such as spam links on newsgroups, email lists, other blogs and web sites, and similar unsolicited promotional methods;
  • your blog is not named in a manner that misleads your readers into thinking that you are another person or company. For example, your blog's URL or name is not the name of a person other than yourself or company other than your own; and
  • you have, in the case of Content that includes computer code, accurately categorized and/or described the type, nature, uses and effects of the materials, whether requested to do so by Vladislav Polak or otherwise.

  By submitting Content to Vladislav Polak for inclusion on your Website, you grant Vladislav Polak a world-wide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, modify, adapt and publish the Content solely for the purpose of displaying, distributing and promoting your blog. If you delete Content, Vladislav Polak will use reasonable efforts to remove it from the Website, but you acknowledge that caching or references to the Content may not be made immediately unavailable.

  Without limiting any of those representations or warranties, Vladislav Polak has the right (though not the obligation) to, in Vladislav Polak sole discretion (i) refuse or remove any content that, in Vladislav Polak reasonable opinion, violates any Vladislav Polak policy or is in any way harmful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in Vladislav Polak sole discretion. Vladislav Polak will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid.

 3. Payment and Renewal.
  • General Terms.
   By selecting a product or service, you agree to pay Vladislav Polak the one-time and/or monthly or annual subscription fees indicated (additional payment terms may be included in other communications). Subscription payments will be charged on a pre-pay basis on the day you sign up for an Upgrade and will cover the use of that service for a monthly or annual subscription period as indicated. Payments are not refundable.
  • Automatic Renewal.
   Unless you notify Vladislav Polak before the end of the applicable subscription period that you want to cancel a subscription, your subscription will automatically renew and you authorize us to collect the then-applicable annual or monthly subscription fee for such subscription (as well as any taxes) using any credit card or other payment mechanism we have on record for you. Upgrades can be canceled at any time by submitting your request to Vladislav Polak in writing.
 4. Services.
  • Fees; Payment. By signing up for a Services account you agree to pay Vladislav Polak the applicable setup fees and recurring fees. Applicable fees will be invoiced starting from the day your services are established and in advance of using such services. Vladislav Polak reserves the right to change the payment terms and fees upon Třicet (30) dnů prior written notice to you. Services can be canceled by you at anytime on Třicet (30) dnů written notice to Vladislav Polak.
  • Support. If your service includes access to priority email support. "Email support" means the ability to make requests for technical support assistance by email at any time (with reasonable efforts by Vladislav Polak to respond within 2 pracovní dny) concerning the use of the VIP Services. "Priority" means that support takes priority over support for users of the standard or free nextwds.com services. All support will be provided in accordance with Vladislav Polak standard services practices, procedures and policies.
 5. Responsibility of Website Visitors. Vladislav Polak has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, posted to the Website, and cannot therefore be responsible for that material's content, use or effects. By operating the Website, Vladislav Polak does not represent or imply that it endorses the material there posted, or that it believes such material to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. The Website may contain content that is offensive, indecent, or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other errors. The Website may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. Vladislav Polak disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any downloading by those visitors of content there posted.
 6. Content Posted on Other Websites. We have not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, made available through the websites and webpages to which nextwds.com links, and that link to nextwds.com. Vladislav Polak does not have any control over those non-Vladislav Polak websites and webpages, and is not responsible for their contents or their use. By linking to a non-Vladislav Polak website or webpage, Vladislav Polak does not represent or imply that it endorses such website or webpage. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses, and other harmful or destructive content. Vladislav Polak disclaims any responsibility for any harm resulting from your use of non-Vladislav Polak websites and webpages.
 7. Copyright Infringement and DMCA Policy. As Vladislav Polak asks others to respect its intellectual property rights, it respects the intellectual property rights of others. If you believe that material located on or linked to by nextwds.com violates your copyright, you are encouraged to notify Vladislav Polak in accordance with Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Policy. Vladislav Polak will respond to all such notices, including as required or appropriate by removing the infringing material or disabling all links to the infringing material. Vladislav Polak will terminate a visitor's access to and use of the Website if, under appropriate circumstances, the visitor is determined to be a repeat infringer of the copyrights or other intellectual property rights of Vladislav Polak or others. In the case of such termination, Vladislav Polak will have no obligation to provide a refund of any amounts previously paid to Vladislav Polak.
 8. Intellectual Property. This Agreement does not transfer from Vladislav Polak to you any Vladislav Polak or third party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as between the parties) solely with Vladislav Polak. Vladislav Polak, nextwds.com, the nextwds.com logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with nextwds.com, or the Website are trademarks or registered trademarks of Vladislav Polak or Vladislav Polak licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any Vladislav Polak or third-party trademarks.
 9. Advertisements. Vladislav Polak reserves the right to display advertisements on your blog unless you have purchased an ad-free account.
 10. Attribution. Vladislav Polak reserves the right to display attribution links such as 'Blog at nextwds.com,' theme author, and font attribution in your blog footer or toolbar.
 11. Partner Products. By activating a partner product (e.g. theme) from one of our partners, you agree to that partner's terms of service. You can opt out of their terms of service at any time by de-activating the partner product.
 12. Domain Names. If you are registering a domain name, using or transferring a previously registered domain name, you acknowledge and agree that use of the domain name is also subject to the policies of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), including their Registration Rights and Responsibilities.
 13. Changes. Vladislav Polak reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any part of this Agreement. It is your responsibility to check this Agreement periodically for changes. Your continued use of or access to the Website following the posting of any changes to this Agreement constitutes acceptance of those changes. Vladislav Polak may also, in the future, offer new services and/or features through the Website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall be subject to the terms and conditions of this Agreement.
 14. Termination. Vladislav Polak may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this Agreement or your nextwds.com account (if you have one), you may simply discontinue using the Website. Notwithstanding the foregoing, if you have a paid services account, such account can only be terminated by Vladislav Polak if you materially breach this Agreement and fail to cure such breach within Třicet (30) dnů from Vladislav Polak notice to you thereof; provided that, Vladislav Polak can terminate the Website immediately as part of a general shut down of our service. All provisions of this Agreement which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.
 15. Disclaimer of Warranties. The Website is provided "as is". Vladislav Polak and its suppliers and licensors hereby disclaim all warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Neither Vladislav Polak nor its suppliers and licensors, makes any warranty that the Website will be error free or that access thereto will be continuous or uninterrupted. You understand that you download from, or otherwise obtain content or services through, the Website at your own discretion and risk.
 16. Limitation of Liability. In no event will Vladislav Polak, or its suppliers or licensors, be liable with respect to any subject matter of this agreement under any contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for: (i) any special, incidental or consequential damages; (ii) the cost of procurement for substitute products or services; (iii) for interruption of use or loss or corruption of data; or (iv) for any amounts that exceed the fees paid by you to Vladislav Polak under this agreement during the Dvanáct (12) měsíců period prior to the cause of action. Vladislav Polak shall have no liability for any failure or delay due to matters beyond their reasonable control. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.
 17. General Representation and Warranty. You represent and warrant that (i) your use of the Website will be in strict accordance with the Vladislav Polak Zásady ochrany osobních údajů, with this Agreement and with all applicable laws and regulations (including without limitation any local laws or regulations in your country, state, city, or other governmental area, regarding online conduct and acceptable content, and including all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the United States or the country in which you reside) and (ii) your use of the Website will not infringe or misappropriate the intellectual property rights of any third party.
 18. Indemnification. You agree to indemnify and hold harmless Vladislav Polak, its contractors, and its licensors, and their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and expenses, including attorneys' fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to your violation of this Agreement.
 19. Miscellaneous. This Agreement constitutes the entire agreement between Vladislav Polak and you concerning the subject matter hereof, and they may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Vladislav Polak, or by the posting by Vladislav Polak of a revised version. Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement, any access to or use of the Website will be governed by the laws of the Česká Republika, excluding its conflict of law provisions, and the proper venue for any disputes arising out of or relating to any of the same will be the state and federal courts located in Trutnov. Except for claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights (which may be brought in any competent court without the posting of a bond), any dispute arising under this Agreement shall be finally settled in accordance with the Comprehensive Arbitration Rules of the Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in Trutnov, in the English language and the arbitral decision may be enforced in any court. The prevailing party in any action or proceeding to enforce this Agreement shall be entitled to costs and attorneys' fees. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to reflect the parties' original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect. A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be bound by, its terms and conditions; Vladislav Polak may assign its rights under this Agreement without condition. This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.